Teórie

Teórie, ktoré som spísal ja: PDF, TeX

Programy k Teórii napínavosti zápasov (pre používateľov Windows je tu .exe súbor, pre používateľov Linuxu zdrojovový kód):