Fotky

Malé Karpaty 2003


Prvá prestávka
Na Záruby


Záruby. Zľava: Palo, Lívia (hore), Kolo (stred), ja (hore), Gajdoš (dole), Ivan, Mišo, Nika (niekde za kameňmi).
Zostup

Ďalšia prestávka
Ostrý Kameň
Kúpanie v obilí znižuje riziko úpalu
Spánok urýchľuje starnutie
Strategicky umiestňujeme stany ďaleko od seba

Relax na Vápennej
Ivanove nohy po dvoch dňoch


Späť na zoznam albumov